TARIEVEN, VERGOEDING EN WACHTLIJST

Verzekering via het basispakket van uw zorgverzekering of via de gemeente (kinder&jeugd)

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten.
De behandeling van psychische klachten door een (vrijgevestigd) zorgaanbieder/ GZ- psycholoog wordt voor volwassenen vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekerings¬wet. De vergoeding geldt niet voor aanpassingsstoornissen, burnout en/of ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. Het betreft dan niet verzekerde zorg, ook wel OVP of OZP genoemd.
Let op: het wettelijk verplichte eigen risico, voor iedereen boven de 18 jaar ,wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.
De behandeling wordt enkel door uw zorgverzekeraar vergoed na verwijzing door uw (huis)arts. De verwijsbrief dient te vermelden dat het om een psychische stoornis gaat, zoals vermeld in de DSM-IV, en dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz. Per 2022 wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel, wat betekent dat er niet langer een bepaalde duur behandeltrajecten worden ingezet, maar van te voren getracht wordt in te schatten hoeveel behandelsessies nodig zijn en deze per maand bij uw zorgverzkering worden gedeclareerd.
Met de meeste zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten, waardoor uw behandeling rechtstreeks gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft in 2024 opnieuw met de meeste grote zorgverzekeraars een contract afgesloten, m.u.v. Menzis, Caresq, ONVZ, CZ Delta Loyd Ohra en ASR Ditzo. Enkel wanneer er GEEN contract is met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de factuur en dient u deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. In dat geval worden de NZA tarieven aangehouden (zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/). Hoeveel u vergoed krijgt, is in dat geval afhankelijk van uw eigen verzekering. Ook als uw hulpvraag niet binnen de verzekerde zorg valt, maar u wel in de praktijk behandeling wil krijgen (OVP/OZP/coaching), ontvangt u zelf eens per maand de factuur.

Voor kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar, loopt de vergoeding sinds 1 januari 2015 via de gemeente waar u woonachtig bent/kind ingeschreven staat. Vanaf 1 januari 2022 is besloten om zowel voor de regio Holland Rijnland (Leiden en omstreken) als de regio Haaglanden (onder andere Voorschoten en Wassenaar) GEEN contract meer aan te gaan. Dit betekent dat zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, onder zelfbetalende zorg valt in mijn praktijk.

Het is voor uzelf belangrijk om voor aanvang van de behandeling duidelijk te hebben welke voorwaarden in uw geval van toepassing zijn. Deze informatie kunt u bij mij, bij uw verzekeraar en/of de gemeente verder opvragen.

Voor een niet verzekerde behandelsessie (45 tot 60 minuten cliëntcontact + 15 minuten uitwerktijd voor de therapeut) wordt 105 euro in rekening gebracht (tarief 2024). Een dergelijke sessie wordt ook wel coachingssessie of OVP/OZP (onverzekerd behandelproduct) genoemd. Bij behandeling/ begeleiding aan huis wordt hierbij een toeslag berekend op basis van de afstand van de praktijk naar de plek van begeleiding. De toeslag bedraagt 10% (boven op het normale tarief) bij 1 tot 15 km en 15% bij 16 tot 30 km. De kilometerafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner volgens de kortste route

Bij verhindering, dienen afspraken uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunnen NIET ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, is de gz-psycholoog derhalve gerechtigd, de sessie aan de client in rekening te brengen en zal altijd, ongeacht de reden, minimaal 50% van het tarief van de zitting bij u in rekening gebracht worden conform de richtlijnen van het NIP.

Wachtlijst:
Er kunnen in ieder geval tot de zomerpraktijk sluiting GEEN nieuwe clienten meer worden aangenomen, ook niet meer voor de wachtlijst. De zomervakantie sluiting is van 13 juli tot 5 augustus. Mocht u bij meer praktijken tegen dit probleem aanlopen, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. Om vragen te stellen over de clientenstop/wachtlijst kunt u telefonisch contact opnemen. (website bijgewerkt 24 mei 2024)