WELKOM

PsychologenPraktijk Hartendief biedt kortdurende psychologische hulpverlening aan zowel volwassenen, (aanstaande) ouders als kinderen. Per 1 januari 2014 valt deze vorm van psychologische hulpverlening, onder de basis generalistische geestelijke gezondheidszorg (BGGGZ).

Psychologische hulpverlening aan volwassenen
Wanneer we het moeilijk hebben, geconfronteerd worden met negatieve gevoelens, problemen ervaren in de omgang met anderen/relaties, of wanneer er ingrijpende gebeurtenissen in ons leven plaats vinden, lukt het soms niet om er op eigen kracht uit te komen. Op tijd hulp krijgen is dan belangrijk om verergering van psychische klachten te voorkomen. In de praktijk kunt u terecht voor behandeling van enkelvoudige psychische problemen zoals depressieve klachten, burn out, angst, relatieproblemen, begeleiding bij onvervulde kinderwens, vastgelopen rouwverwerking of ontwricht voelen na stressvolle of negatieve life events.

Psychologische hulpverlening aan (aanstaande) moeders met pre- of postnatale klachten
In samenwerking met een aantal verloskundigenpraktijken, is de praktijk zich gaan specialiseren op psychische klachten bij (aanstaande) moeders, tijdens en na zwangerschap en bevalling. Het kan ook zijn dat iemand graag zwanger wil worden maar dit niet lukt, wat vaak veel onzekerheid en verdriet met zich meebrengt.
Een (wens tot een) zwangerschap, bevalling en de komst van een (eerste of volgende) kindje, zijn unieke en intensieve, emotionele gebeurtenissen. Veelal zijn deze positief gekleurd maar het zijn ook ingrijpende gebeurtenissen die soms tegenstrijdige gevoelens kunnen oproepen zoals somberheid, angst, schuld, verdriet of boosheid. Soms worden deze emoties veroorzaakt door hormonen en/of door de enorme verandering die een zwangerschap of het (willen) krijgen van een kind teweeg kan brengen.
Vaak is er sprake van een combinatie van factoren waardoor iemand uit balans raakt. Je kan dan geconfronteerd worden met depressieve klachten, angsten, onzekerheid, spanningsklachten, relationele- of werkgerelateerde problemen. Ook kan het zijn dat een gecompliceerd verlopen eerdere bevalling of zwangerschap, of heel andere traumatische gebeurtenissen uit het verleden juist in deze periode naar boven komen en klachten veroorzaken of in stand houden, waardoor het belangrijk is dat deze worden behandeld.

De praktijk wil vrouwen (en hun partners of andere gezinsleden) helpen voordat de klachten overgaan in ernstigere depressies of andere stoornissen. De verloskundige, kraamhulp of huisarts kunnen veelal helpen te signaleren wanneer iemand dreigt vast te lopen. In een achttal gesprekken worden de problemen geanalyseerd en de klachten behandeld zodat iemand het gevoel krijgt weer in balans te zijn.

Hulpverlening aan kinderen en jongeren
Hartendief is tevens een praktijk waar u terecht kan voor opvoeding- en ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren. Ouders komen, als kinderen opgroeien, allerlei uitdagingen tegen. Meestal lossen ze die samen met hun omgeving op, maar soms is er meer aan de hand waardoor de ontwikkeling dreigt vast te lopen. Deskundige begeleiding is dan noodzakelijk om vast te stellen wat er precies gaande is. Daarna is het belangrijk om een gedegen advies te krijgen over welke vorm van behandeling gewenst is. Hierbij valt binnen de praktijk te denken aan ouderbegeleiding, gezinsgesprekken en/of individuele kortdurende therapie of training van het kind zelf.

DAI
Tot slot is er in de praktijk de mogelijkheid tot DAI (Dog assisted interventions), waarbij een speciaal opgeleide therapiehond jeugdige of volwassen clienten helpt om bepaalde doelen te bereiken. Voor meer informatie zie werkwijze.