WERKWIJZE

Praktijk Hartendief werkt eclectisch, wat betekent dat er verschillende methodes worden ingezet, afhankelijk van de hulpvraag en de behoeften van de cliënt of zijn/haar omgeving.
Hieronder volgen een aantal mogelijke behandelvormen die ingezet kunnen worden, maar nooit een volledig beeld geven van de hulp die mogelijk is binnen de praktijk. Iedere hulpvraag is immers uniek, dus vraagt een individuele aanpak.
Na een (veelal telefonische) aanmelding volgt een intakegesprek over de klachten en uw hulpvraag. Hierna wordt samen met u een plan opgesteld hoe de klachten behandeld zullen worden. De behandelingen worden geboden in de praktijk te Voorschoten of Leiden. In sommige gevallen kan ook gekozen worden voor behandeling thuis.

Behandelmogelijkheden
De behandeling die wordt geboden, wordt afgestemd op de klachten, de diagnose en de behandeldoelen, welke met u vastgesteld zijn. De mogelijkheden zijn onder andere:

(Cognitieve) Gesprekstherapie/ mindfulness oefeningen
Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat disfunctionele of negatieve gedachten (cognities) bepaald gedrag in stand houden en op die manier klachten, bijvoorbeeld depressie, angst en spanning, veroorzaken.
Via gesprekken wordt hulp geboden om de klachten op een rijtje te zetten en bestaande denkpatronen op te sporen en te doorbreken, om zo toe te werken naar oplossingen. Tevens worden in de praktijk vaak mindfulness oefeningen ingezet om met meer bewuste aandacht in het leven te kunnen staan en het piekeren over verleden en toekomst los te laten.

Trauma behandeling door middel van EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie die gebruikt kan worden bij verwerking van negatieve of traumatische gebeurtenissen. De belangrijkste insteek bij EMDR is om de beelden en de hieraan gekoppelde gedachten over de negatieve gebeurtenis te bewerken, met de bedoeling daarmee de klachten (zoals angst, spanning, herbelevingen of slaapproblemen) te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR kan zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen worden toegepast.

Therapeutische begeleiding bij pre- en postnatale klachten
Psychologische begeleiding van vrouwen die zwanger zijn of pas zijn bevallen en klachten hebben zoals depressie, angstgevoelens, onzekerheid, spanningsklachten, relatie- of werkgerelateerde problemen.

Moederschap wordt vaak beschreven als het hoogste geluk dat een vrouw kan overkomen, maar het moederschap is niet één langgerekte roze wolk maar kent ook schaduwkanten. Bovenal is een zwangerschap en een bevalling een fysiek, ingrijpende en onvoorspelbare ervaring, waar je je nauwelijks op kan voorbereiden. De eerste maanden met de baby kan een uitputtingsslag zijn, als je lichaam veel last heeft van hormonale veranderingen en biochemische processen die uit evenwicht zijn. Naast gevoelens van vreugde en liefde kunnen gevoelens van falen, angst, kwetsbaarheid en woede voorkomen. Veel vrouwen voelen schaamte en hebben een schuldgevoel over dergelijke negatieve gevoelens. Zij hebben het idee dat je nu eenmaal op een ‘roze wolk’ hoort te zitten tijdens je zwangerschap, of na de geboorte van je kind. Dit terwijl veel vrouwen erg worden geconfronteerd met zichzelf of het verleden door de situatie rond het krijgen van een kindje. Zij hebben hierdoor bijvoorbeeld de neiging om de dingen perfect te willen doen of zichzelf te vergelijken met andere vrouwen, maar door de omstandigheden (vermoeidheid, onzekerheid, bezorgdheid, thema’s uit het verleden) kan dit problematisch worden. Soms kunnen ook angsten spelen vanuit een vorige, moeizame of gecompliceerd verlopen zwangerschap, verlieservaring (miskraam) of bevalling.
Tevens herkennen veel vrouwen dat de start op werk na het krijgen van een (eerste of volgende) kindje soms moeizamer verloopt dan verwacht, doordat er opnieuw een evenwicht gevonden moet worden tussen de werk en privé situatie. Vaak gaat dit ten koste van de tijd en zorg die een moeder nog voor zichzelf overhoudt, met oververmoeidheid en psychische klachten tot gevolg.

In gesprek met de GZ-psycholoog wordt gekeken waar de klachten mee samen hangen en hoe deze opgelost kunnen worden. Ook wordt er stil gestaan bij voorlichting over pre- en postnatale klachten (psycho-educatie). Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en voornamelijk (cognitieve) gesprekstherapie gebruikt om de klachten te verminderen. Behalve begeleiding aan de aanstaande moeder wordt, in samenspraak met de cliënt, nadrukkelijk bekeken welke andere gezinsleden (partner, eventuele andere kinderen of belangrijke familieleden) betrokken kunnen worden bij de behandeling. Praktijk Hartendief werkt samen met de huisarts, een psychiater of PND deskundige (verpleegkundige gespecialiseerd op het gebied van post natale depressie) wanneer medicatie geïndiceerd blijkt.

Partner en/of Gezinsgesprekken
Partner gesprekken zijn er met name op gericht om de partner uitleg te geven over het ontstaan van de klachten, aard van de behandeling en stil te staan bij een manier, waarop de partners elkaar het beste kunnen ondersteunen. Indien dit het geval is, kunnen relatieproblemen besproken worden.
Bij gesprekken met het hele gezin, gaat het om bespreken van de gezinsinteracties, verhelderen van de onderlinge communicatie en maken van afspraken hierover om de onderlinge contacten te verbeteren.

Ouderbegeleiding
Bij aanmelding van kinderen of jeugdigen krijgen de ouders via ouderbegeleidingsgesprekken ondersteuning in de opvoeding en er worden concrete oplossingen voor de problemen bedacht.
Via gesprekken krijgen de ouders ondersteuning in de opvoeding en er worden concrete oplossingen voor de problemen bedacht. Als het kind of de jongere ook zelf in behandeling is, dan worden de behandeling en de opvoeding thuis op elkaar afgestemd in de ouderbegeleiding.

Dog Assisted Interventions (Inzet van een speciaal opgeleide Therapiehond)
Vanaf januari 2022 kan in de praktijk tevens worden gewerkt met een therapiehond. Samen met deze hond wordt een speciale opleiding (DAI) gevolgd om veilig en doelgericht de hond in te kunnen zetten bij het bereiken van bepaalde therapiedoelen zoals emotieregulatie, vergroten van zelfvertrouwen, verminderen van (honden)angst of bijvoorbeeld leren stellen van grenzen. De therapiehond kan zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen worden ingezet, maar vanzelfsprekend uitsluitend in overleg met uzelf en of uw kind.
Klik hier voor meer informatie over Archie, de therapiehond en de mogelijkheden van DAI

Individuele therapie bij kinderen en jeugdigen
Bij kinderen/jeugdigen met problemen kan therapie of training worden ingezet, bijvoorbeeld ter bevordering van de sociale vaardigheden, leren uiten van emoties, verbeteren zelfcontrole, of verminderen gedragsproblemen. De therapie is afhankelijk van de klachten, de hulpvraag (van zowel ouder als kind) en leeftijd en niveau van het kind. Bij alle therapieën/ trainingen wordt gewerkt met een werkboek met concrete werkbladen waar ook vaak huiswerkopdrachten aan gekoppeld zijn, zodat het kind kan gaan oefenen met de geleerde vaardigheden buiten de therapie.

Adviesgesprekken en coaching voor/op scholen
Wanneer er problemen zijn bij kinderen, komen die vaak zowel thuis als op school voor. In overleg met u wordt gekeken hoe de school betrokken kan worden bij de behandeling van uw kind.